Latest prices list

NO GRADE FOB PRICE QUANTITY PACKING
*Orthodox tea:
1 Pekoe     PP/PE
2 OP     PP/PE
3 BOP     PP/PE
4 FBOP     PP/PE
5     PP/PE
6 OPA     PP/PE
7 PS     PP/PE
8 BPS     PP/PE
9     PP/PE
10 Dust     PP/PE
*CTC tea:
1 BOP     Kraft
2 BP      Kraft
3 PF     Kraft
4 PD     Kraft
*Green tea:
1 OP     PP/PE
2 BPS     PP/PE
3 F     PP/PE

 

  • Chủ đề: Price
  • Ngày đăng: 07-12-2015
  • Lượt xem: 3119

Bài viết khác

Hotline: +84 4 6281 2771 Top