Danh mục sản phẩm

Hỗ trợ mua hàng

Support 1: Mr Nam Lee
Hotline: +84 904 787 199
Skype: namlee7
Email: namasiatea@gmail.com

Support 2: Ms Thang Nguyen
Hotline: +84 988 427 107
Skype:
Email: thangnguyen.asiatea@gmail.com


CHÈ XANH

OP 13031

OP 13031

Giá: Liên hệ
Còn hàng
OP 13032

OP 13032

Giá: Liên hệ
Còn hàng
OP 13033

OP 13033

Giá: Liên hệ
Còn hàng
OP 13034

OP 13034

Giá: Liên hệ
Còn hàng

CHÈ ĐEN ORTHODOX

Vietnam Black Tea OP1

Vietnam Black Tea OP1

Giá: Liên hệ
Còn hàng
Black tea OP

Black tea OP

Giá: 2 VND
Còn hàng
BOP

BOP

Giá: Liên hệ
Còn hàng
P

P

Giá: Liên hệ
Còn hàng
FBOP

FBOP

Giá: Liên hệ
Còn hàng
PEKOE 4001

PEKOE 4001

Giá: Liên hệ
Còn hàng
PEKOE 4004

PEKOE 4004

Giá: Liên hệ
Còn hàng
OPA1

OPA1

Giá: Liên hệ
Còn hàng

CHÈ ĐEN CTC

BOP1

BOP1

Giá: Liên hệ
Còn hàng
BOP2

BOP2

Giá: Liên hệ
Còn hàng
BP1

BP1

Giá: Liên hệ
Còn hàng
BP2

BP2

Giá: Liên hệ
Còn hàng
PF1

PF1

Giá: Liên hệ
Còn hàng
PF2

PF2

Giá: Liên hệ
Còn hàng
PD1

PD1

Giá: Liên hệ
Còn hàng
PD2

PD2

Giá: Liên hệ
Còn hàng
Hotline: +84 4 6281 2771 Top